O nas

 

• nasza historia

• nasi skiperzy i instruktorzy

• nasze jachty

• żeglarstwo morskie - budujemy świadomość

• marzenia które ubraliśmy

• bezpieczeństwo najpierw

 

 

Możemy pomóc?

 

 

 

 

 

zadzwoń     napisz     dane    

 

 

REJSY MORSKIE I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

TADEK DUCH  

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na egzamin na patent jachtowego sternika morskiego?

 

Podczas egzaminu należy przedstawić komisji egzaminacyjnej następujące dokumenty:

 

  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /np. dowód osobisty/,

 

  • dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin - dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją,

 

  • opinie z rejsów morskich - łacznie co najmniej godzin 200 godzin żeglugi.

 

 

Jak zorganizowany jest egzamin na patent jachtowego sternika morskiego?

 

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru /75 pytań/ oraz zadania nawigacyjnego i na rozwiązanie całości jest 120 minut. 

 

Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi oraz prawidłowo rozwiązane zadanie nawigacyjne.

 

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania.

W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

 

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

 

Co z opłatą za egzamin?

 

Ponieważ na kursie dajemy Ci możliwość decyzji czy chcesz przystąpić do egzaminu na patent JSM, opłatę za egzamin i dojazd komisji uiszczamy na miejscu w gotówce (ok. 400 pln).

 

Czy muszę mieć ze sobą zdjęcie?

 

Nie jest to konieczne, zdjęcie możesz przesłać skanem komisji egzaminacyjnej.

 

 

UWAGA!!! Komisa PZŻ jest organem niezależnym, to ona przeprowadza egzamin i proceduje wydanie patentu, dlatego pamiętaj by wziąć numer telefonu od egzaminatora i w razie gdyby wydanie patentu opóźniało się, kontaktuj się bezpośrednio z egzaminatorem.

 

 

 

Jak wygląda egzamin na patent Jachtowego Sternika Morskiego?

15 września 2020